Ansprechpartner

Aktuelle Liste Ihrer IFA-Ansprechpartner: Ihre Ansprechpartner / innen bei der IFA GmbH 

Geschäftsführung

Dr. Christian Bach

Telefon:
+49 69 979919-20
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Sekretariat

Heike Roßmann

Telefon:
+49 69 979919-21
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Stab

Axel Röpke (Compliance- / Datenschutzbeauftragter)

Telefon:
+49 69 979919-27
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Auftragsbearbeitung / Kundenbetreuung – Gruppenleitung

Karin Ludwig

Telefon:
+49 69 979919-35
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Auftragsbearbeitung / Kundenbetreuung – Team

Benjamin Böttinger

Telefon:
+49 69 979919-49
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Ibtissame Charrai

Telefon:
+49 69 979919-53
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Sabine Dietz

Telefon:
+49 69 979919-25
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Christopher Friedrich

Telefon:
+49 69 979919-57
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Sabine Gómez

Telefon:
+49 69 979919-58
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Petra Kaspar

Telefon:
+49 69 979919-36
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Carmen Klein

Telefon:
+49 69 979919-32
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Sabine Kuhn

Telefon:
+49 69 979919-34
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Martin Kühne

Telefon:
+49 69 979919-17
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Claudia Niemeyer

Telefon:
+49 69 979919-31
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Kamila Oke

Telefon:
+49 69 979919-24
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Franziska Reichelt

Telefon:
+49 69 979919-46
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Katrin Richter

Telefon:
+49 69 979919-33
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Christopher Sand

Telefon:
+49 69 979919-59
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Carsten Schölles

Telefon:
+49 69 979919-51
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Katja Wisker

Telefon:
+49 69 979919-26
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Informationstechnik – Gruppenleitung

Martin Kächelein

Telefon:
+49 69 979919-22
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Informationstechnik – Team

Manfred Becker

Telefon:
+49 69 979919-29
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Paul Bomert

Telefon:
+49 69 979919-37
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Jens-Uwe Groß

Telefon:
+49 69 979919-47
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Sergej Linowizki

Telefon:
+49 69 979919-38
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Christian Steiner

Telefon:
+49 69 979919-42
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Patrick Stöcker

Telefon:
+49 69 979919-48
Fax:
+49 69 979919-39

E-Mail schreiben

Dokumentenfinder
Inhaltsverzeichnis
×